Πιστοποιήσεις / Τεχνικά φυλλάδια

Πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 9001:2016

Ολά τα racks της STnet έχουν επίσημη πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή.

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Όλα τα racks της STnet έχουν επίσημη πιστοποίηση ορθής διαχείρισης προς το περιβάλλον του κατασκευαστή.

Πιστοποίηση CE

Όλα τα racks της STnet φέρουν επίσημη πιστοποίηση CE ανεξάρτητου εργαστηρίου.

Συμμόρφωση ROHS

Επίτοιχα racks – τεχνικό φυλλάδιο

Επιδαπέδια racks – τεχνικό φυλλάδιο