Όροι Χρήσης

Γενικά

Η STNET (εφεξής, “STNET”, “εμείς”, ή “η εταιρεία μας”) θεωρεί ότι η πολιτική απορρήτου είναι σημαντική για τους χρήστες μας και εξηγεί στο κείμενο που ακολουθεί τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει την πρόσβαση ή χρήση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών μας (“Πλατφόρμα”), όταν γίνεται χρήση αυτών από κάθε συσκευή (“Υπηρεσίες”), ή όταν παρέχονται Προσωπικές Πληροφορίες στην εταιρεία μας. Με την παροχή Προσωπικών Πληροφοριών, αυτόματα συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η πολιτική αυτή ισχύει για τους χρήστες της ιστοσελίδας της STNET.

Προσωπικές Πληροφορίες

Με τον όρο “Προσωπικές Πληροφορίες”, εννοούμε κάθε πληροφορία που χαρακτηρίζει έναν ιδιώτη, μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τραπεζικό λογαριασμό και κάθε άλλη πληροφορία δηλωτική του συγκεκριμένου ατόμου. Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί επίσης να θεωρηθούν δημογραφικά στοιχεία, όπως η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η περιοχή γέννησης και διαμονής, και άλλα.

Συλλογή Πληροφοριών

Η εταιρεία μας, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, συλλέγει, επεξεργάζεται ή διατηρεί Προσωπικές Πληροφορίες από τους χρήστες και κάθε συσκευή που οι χρηστές πιθανώς χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες της STNET. Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προσωπικές Πληροφορίες που δίνουν οι χρήστες (είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα) όταν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογαριασμού, Πληροφορίες που παρέχουν κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, Πληροφορίες (όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας) που δίνονται σε μια πιθανή ή πραγματική συναλλαγή και αποθηκεύονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού, και άλλες.

Κρατούμε τις Προσωπικές μας Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο . Οι Προσωπικές Πληροφορίες, που συλλέγονται σύμφωνα με τα παραπάνω, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων Υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδεομένων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation»), όπως αυτός θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018, και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με τις οδηγίες και ρυθμίσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies

Όταν εισέρχεστε την Πλατφόρμα μας, η εταιρεία μας (καθώς και εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε) ίσως εγκαταστήσουν αρχεία στον υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι cookies, clear gifs, pixel tags, e-tags, flash cookies, ή άλλα τοπικά αρχεία που παρέχονται από τον περιηγητή σας (browser) ή άλλες συγγενείς εφαρμογές. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη, να προσαρμόζουμε τις Υπηρεσίες μας για σκοπούς marketing, να διασφαλίζουμε την ασφάλεια του λογαριασμού σας, κτλ.

Πρόσβαση στο Λογαριασμό

Όταν εισέρχεστε στις Υπηρεσίες μας, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να πατήσετε Αποσύνδεση από το λογαριασμό σας. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλο χρήστη, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε και να σβήνετε τα Cookies από τη συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα ώστε να προστατεύσετε το λογαριασμό σας και τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Αλλιώς, κάθε άλλος χρήστης της συσκευής θα μπορεί να δει και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Πρόσβαση

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να επεξεργαστείτε, να διορθώσετε και να τροποποιήσετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες κάθε στιγμή μέσω του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας.

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Αν η εταιρεία μας συγχωνευτεί ή εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες με εκείνους, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους.

Ασφάλεια

Η εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες ενάντια σε κάθε προσπάθεια κακόβουλης και ανεξέλεγκτης εισβολής. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι κάθε διαδικτυακή συναλλαγή ενδέχεται να περιέχει κινδύνους και καμία μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών δεν μπορεί να είναι πλήρως ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας και των Προσωπικών σας Πληροφοριών μέσω των Υπηρεσιών μας.

Ευαίσθητες Πληροφορίες

Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω email και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω τηλεφώνου ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες, παρά μόνο μέσα από την Πλατφόρμα μας.

Links προς Άλλες Ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα ίσως περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες, ωστόσο η STNET δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πολιτικές ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Συναίνεση Χρήστη

Με την παροχή Προσωπικών Πληροφοριών, αυτόματα συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, δίνετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών από την εταιρεία μας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες ή εφαρμογές της εταιρείας μας ή παρέχετε καθ΄οιονδήποτε άλλο τρόπο τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση προ της ανάκλησής της.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συναίνεση αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τέτοια πρόσθετη συναίνεση, αλλά εάν την παράσχετε ενδέχεται ακολούθως η πρόσβαση σας σε ορισμένες ενέργειες να είναι περιορισμένη.

Επικοινωνία

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας στο info@stnet.gr.